Przeglądy instalacji elektrycznych

Oferujemy przeglądy instalacji elektrycznych. Według przepisów prawa budowlanego dokładny przegląd instalacji powinien mieć miejsce co najmniej raz na 5 lat. W szczególnych sytuacjach należy go wykonywać częściej: gdy nastąpiło uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem a także ze względu na wiek instalacji, narażenie jej na czynniki zewnętrzne, przeznaczenie budynku/pomieszczeń lub niepokojące wyniki poprzedniej kontroli.

Wykonujemy okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, które poprawiają efektywność i odgrywają kluczową rolę dla zapewniania sprawności urządzeń technicznych.

przykręcanie śrubokrętem

Naprawy instalacji elektrycznych

Wykonujemy naprawy instalacji elektrycznych. Awaria instalacji zawsze jest dotkliwym problemem, który musi być jak najszybciej rozwiązany. Uszkodzoną instalację elektryczną naprawiać powinien wyłącznie wykwalifikowany elektryk, posiadający odpowiednie uprawnienia. Dysponujemy wykwalifikowanymi serwisantami oraz zapewniamy dostęp do części zamiennych. Nasi specjaliści szybko rozpoznają problem i wdrażają odpowiednie rozwiązanie.

Zajmujemy się wykonywaniem napraw uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym lokalizacją przepalonych lub zerwanych przewodów elektrycznych, wymianą przepalonych gniazdek, wymianą liczników energii elektrycznej. W razie konieczności wymiany instalacji zajmujemy się jej projektem i wykonaniem.