Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom instalacji. Sprawna instalacja to gwarancja uniknięcia poważnej awarii i ochrona przed porażeniem prądem a także ochrona przeciwpożarowa. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie dokładnych, okresowych przeglądów i pomiarów, które umożliwiają wykrycie usterek.

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej jest prawnym obowiązkiem, prawo budowlane nakazuje zarządcom i właścicielom budynków wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej co pięć lat.

Oferowane przez nas pomiary to gwarancja niezawodności i bezpieczeństwa ludzi i instalacji. Pomiary wykonują nasi wykwalifikowani elektrycy za pomocą specjalnego sprzętu diagnostycznego.

pomiar instalacji elektrycznej

Na czym polegają pomiary instalacji elektrycznych?

Sprawdzamy:

  • czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo
  • czy urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób
  • czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło czy w pomieszczeniach mokrych
  • czy właściwy jest stan techniczny przewodów i połączeń (czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne)
  • czy skuteczna jest ochrona przewodów przed spięciem, ochrona przeciwpożarowa, działanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • dokonujemy pomiaru rezystancji izolacji pozwalającego określić jaki jest stan izolacji przewodów i czy nie doszło do jej uszkodzenia.